Chi phí học lái xe nâng người ngồi lái trọng tải 1 T